Kayıtes Mühendislik Ltd.Şti.

Aslım Cad. No:42/C Karatay/KONYA

Tel: +90 332 345 36 76 Mail:bilgi@kayites.com.tr

AXIS.jpg

AXIS

Yuvarlak Kanal Tipi Sac Kanatlı Aksiyel Fan

DAXIS.jpg

DAXIS

Duvar Tipi Sac Kanatlı Aksiyel Fan

RAD.jpg

RAD

Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fan

REC.jpg

REC

Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fan

DREC.jpg

DREC

Prizmatik Kanal Tipi Dıştan Motorlu Radyal Fan

HASP.jpg

HASP

Hücreli Aspiratör

CRAD.jpg

CRAD

Çatı Tipi Yatay Atışlı Radyal Fan

CRADIK.jpg

CRADIK

Çatı Tipi Dikey Atışlı Radyal Fan

DRAD.jpg

DRAD

Çatı Tipi Yatay Atışlı Dıştan Motorlu Radyal Fan

DRADIK.jpg

DRADIK

Çatı Tipi Dikey Atışlı Dıştan Motorlu Radyal Fan