ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre politikası, Kayıtes Çevre Yönetim Sisteminin temel prensiplerini belirleme amacıyla oluşturulmuştur. Kayıtes Mühendisliğin çalışmalarını direkt ya da endirekt olarak etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.Genel İlkeler

En verimli ve çevreye en duyarlı ürünleri üretmek vizyonumuz doğrultusunda Kayıtes Havalandırma'nın oluşturup ilan ettiği Çevre Politikası şu unsurlardan oluşur;

  • İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir,
  • Hava ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirir.
  • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirilir.
  • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsenir.
  • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip edilir.
  • Faaliyetlerimiz neticesinde oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı teşvik edilir.
  • Çevrenin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibi ile sistem performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.