AR-GE

Kayıtes Mühendislik olarak Ar-Ge çalışmaları bizim için her daim öncelik olmuştur. Daha kaliteli, verimli ürünler üretmek için kendi bünyemizde Ar-Ge departmanı kurduk. Ayrıca Türkiye'deki saygın üniversitelerle çalışmalar yürütülmektedir.

 

Ar-Ge çalışmalarımızın temelinde daha verimli fanlar üretmek vardır. Daha verimli fanlar enerjide dışa bağımlılığımıza sebep olan yükü hafifletecek, çevreyi koruyacaktır. Ar-Ge çalışmalarız şu amaçları kapsamaktadır:

  • Yeni ürün tasarlama ve geliştirmek,
  • Var olan ürünleri geliştirmek,
  • Her daim güncellenen bilgi bankası oluşturmak,
  • Üretimde ileri teknoloji kullanmak, ve teknolojide dünya ile yarışmak,
  • Verimliliği arttıracak ve kaliteyi yükseltecek yeni teknolojiler oluşturmaktır. 


Ar-Ge yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz, sektörümüzde olan gelişimleri dünya ile paralel olarak üretim tesisimizde uygulanmaktır.